RETO 5_CASA SABORES

 
O PROXECTO TITÚLASE: SABORES ENMASCARADOS. A CADA CURSO ASIGNÓUSELLE UN SABOR. CHEGOU A HORA DE INVESTIGAR SOBRE CADA UN DELES.

QUE É O SABOR STARCHY? EN QUE PARTE DA LINGUA PODEMOS PERCIBILO? QUE ALIMENTOS IDENTIFICAMOS CON ESE SABOR?...

Algúns din que sabe a arroz e outros que é o sabor do pan ou da pasta. "É como comer fariña".

O sabor "starchy" sería o sabor almidonado ou sabor a fécula.

Podemos percibir este sabor na zona saínte da lingua. 

Os alimentos con sabor STARCHY son... a pasta, o arroz, a fariña, as patacas...
-

-

-

-